Vidíme příležitost,
tam kde jiní ne

HTS corporate group je česká investiční skupina. Aktivně vyhledáváme projekty se skrytým investičním potenciálem. Můžeme tak vstoupit tam, kde se jiní bojí riskovat. Naše investice vždy vidíme v širším kontextu s jasnou a dlouhodobou vizí.

PORTFOLIO

Zaměřujeme se na sektory, v nichž máme zkušenosti a znalosti. Snažíme se maximálně soustředit na investice s nejvyšší přidanou hodnotou a věnovat jim co největší pozornost.

Společenská zodpovědnost

Posláním skupiny HTS je inspirovat jednotlivce k objevení vlastního pontenciálu.

Investiční strategie

Naše investice směřují především do zdravotnictví, médií, výroby, facility managementu a developmentu. Budujeme a revitalizujeme nové či fungující společnosti. Důraz klademe na precisnost a kvalitu zhotovení, na rozvržení plánů a na nadčasové řešení. V současné době se soustředíme na investice s nejvyšší přidanou hodnotou a věnujeme jim největší možnou péči. Působíme hlavně ve střední Evropě (Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo).

Kariéra s HTS

HTS Corporate Group nabízí rozmanité možnosti uplatnění.
Pracovní příležitosti u nás mohou najít nejen uchazeči se zkušenostmi
z ekonomického prostředí, ale i specialisté a experti z konkrétních odvětví.

Tisková zpráva k událostem dne 28.6.2018

Společnost HTS Corporate Group SE poskytla Policii ČR na základě její žádosti součinnost a spolupráci. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme poskytovat další informace.

Chod a činnost společnosti zůstává zachován.